Regulatorna delavnica na področju medicinskih pripomočkov: PRIPRAVA DOKUMENTIRANIH POSTOPKOV ZA IZPOLNITEV ZAHTEV NOVE ZAKONODAJE NA PODROČJU DISTRIBUCIJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

Šesti termin: 10. oktober 2019 (ZAPOLNJEN TERMIN)
Poslovni prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik)

Sedmi termin: 24. oktober 2019 (ZAPOLNJEN TERMIN)
Poslovni prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik)

Osmi termin: 14. november 2019 (ZAPOLNJEN TERMIN)
Poslovni prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik)

Deveti termin: 28. november 2019
Poslovni prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik)

Regulatorna delavnica na področju medicinskih pripomočkov
PRIPRAVA DOKUMENTIRANIH POSTOPKOV ZA IZPOLNITEV ZAHTEV NOVE ZAKONODAJE NA PODROČJU DISTRIBUCIJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

Delavnica je namenjena vsem gospodarskim subjektom (distributerjem, prodajalcem, uvoznikom, pooblaščenim predstavnikom in proizvajalcem) medicinskih pripomočkov, ki so vključeni v dobavno verigo medicinskih pripomočkov in potrebujejo praktična znanja o obveznostih distributerjev, kot so opisane v novih uredbah, skupaj z dodatnimi smernicami in pristopi, ki se jih lahko uporabi za izpolnitev teh obveznosti.

Pridobljena praktična znanja ter ustrezne predloge za analizo vrzeli (»gap«), popis procesov (OP/SOP) in vodenje evidenc, ki jih boste prejeli, vam bodo v pomoč pri razpoznavanju, prilagoditvi in/ali vzpostavitvi in popisu vašemu načinu poslovanja in razredu medicinskih pripomočkov primernih postopkov v skladu z novo zakonodajo.

Kliknite TUKAJ za več informacij o delavnici.

Kliknite TUKAJ za prijavo na delavnico.