26th March 2020, raPHARM premises, Miklošičeva 30, Ljubljana (Slovenian language)
9th April 2020, raPHARM premises, Miklošičeva 30, Ljubljana (Slovenian language)
Date to be determined, raPHARM premises, Miklošičeva 30, Ljubljana (Slovenian language)