Ekskluzivni regulatorni seminar NOVI PROPISI NA PODRUČJU MEDICINSKIH PROIZVODA/SREDSTAVA

09. i 10. ožujak/mart 2017
Radon Plaza Hotel Sarajevo, BIH (srpsko-hrvatsko-bosansko-crnogorski jezik)

Ekskluzivni regulatorni seminar
NOVI PROPISI NA PODRUČJU MEDICINSKIH PROIZVODA/SREDSTAVA
Budite spremni na detaljne promjene, nove obaveze i nove odgovornosti!

660 stranica novih propisa donosi detaljne promjene koje će utjecati na domalo sve medicinske proizvode/sredstva i na domalo sve proizvođače, ovlašćene zastupnike, uvoznike i distributere te na prijavljena tijela i nadležne organe. Uređenje područja medicinskih proizvoda/sredstava po novom će biti strožije i točnije, a obuhvatati će više proizvoda i stoga zahtijeva temeljite pripreme na implementaciju.

Dvodnevni seminar vam omogućava da na jasan, sistematičan i razumljiv način upoznate promjene, nove zahtjeve i obaveze te planirate prilagođavanje poslovanja još prije njihovog stupanja na snagu. Novi propisi će biti uskoro objavljeni u Službenom listu EU.

Kliknite OVDJE za više informacija o seminaru.

Kliknite OVDJE za prijavu na seminar.