Regulatorni seminar NOVI PROPISI NA PODRUČJU MEDICINSKIH PROIZVODA/SREDSTAVA – 2

26. rujan/septembar 2017
Diners Golf & Country Club Ljubljana (slovenski jezik)

Regulatorni seminar
NOVI PROPISI NA PODRUČJU MEDICINSKIH PROIZVODA/SREDSTAVA – 2
Budite spremni na detaljne promjene, nove obaveze i nove odgovornosti!

  1. svibnja/maja 2017 su poslije pet godina intenzivnog usklađivanja između Vijeća EU i Evropskog Parlamenta, u Službenom listu EU objavljene dvije nove uredbe (Uredba 2017/745/EC i 2017/746/EC) na području medicinskih proizvoda i IVD. Uredbe su važeće od 26. svibnja/maja 2017. Početak njihove uporabe je predviđen poslije isteka prolaznog razdoblja, koje nije isto za sve njihove odredbe, ali se je, s obzirom na opseg i zahtijevnost promjena i novosti, potrebno što prije s njima upoznati i početi s pripremama na prelaz na poslovanje sukladno s novim propisima.

Novi propisi će utjecati na organizaciju rada, resurse i odluke o prioritetima gospodarskih subjekata.

Mnogi sudionici na našem prvom seminaru na ovu temu, kojeg smo održali u veljači/februaru ove godine, na nas su naslovili želje po tome da seminar ponovimo u skraćenom obliku, koji bi bio primjeran za širi krug njihovih suradnika koji će tadođer morati biti uključeni u implementaciju promjena poslovanja. Na te želje odazivamo se s jednodnevnim seminarom, na kojeg Vas pozivamo i u okviru kojeg ćemo objasniti sve bitne promjene koje će utjecati na poslovanje gospodarskih subjekata djelujućih na području medicinskih proizvoda/sredstava (proizvođači, ovlašteni zastupnici, uvoznici, distributeri, nadležni organi …).

Kliknite OVDJE za više informacija o seminaru.

Kliknite OVDJE za prijavu na seminar.