Regulatorna radionica na području medicinskih proizvoda/sredstava: PRIPREMA DOKUMENTIRANIH POSTUPAKA ZA ISPUNJAVANJE ZAHTJEVA NOVE REGULATIVE NA PODRUČJU DISTRIBUCIJE MEDICINSKIH PROIZVODA/SREDSTAVA

Deseti termin: 23. januar/siječanj 2020 Poslovni prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik) Regulatorna radionica na području medicinskih proizvoda/sredstava PRIPREMA...

  • 1
  • 2