Ciklusa rednih farmacevtskih regulatornih seminarjev JESEN 2016 in POMLAD 2017

Ciklusa rednih farmacevtskih regulatornih seminarjev JESEN 2016 in POMLAD 2017
Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana (slovenščina)

V ciklusih rednih farmacevtskih regulatornih seminarjev Jesen 2016 in Pomlad 2017 smo za vas pripravili celovito izobraževanje na področju regulative zdravil, ki omogoča razumevanje in obvladovanje regulative zdravil kot celote ter poglobitev v posamezna področja. Tokrat bosta Ciklusa organizirana v skupno deset posamičnih seminarjev, pet v jesenskem in pet v pomladnem delu.

Izobraževanje je namenjeno zaposlenim v farmacevtski industriji na različnih področjih od razvoja zdravil, preko regulatornih oddelkov do trženja, zaposlenim v pristojnih organih in ostalim, ki pri svojem delu potrebujejo omenjena znanja. Za ustrezne odločitve v praksi ne zadoščajo samo ozko specifična znanja, temveč je potrebna tudi širša slika, oziroma poznavanje celote in posledičnosti dejanj. Ker gre za eno najbolj reguliranih in najbolj dinamičnih področij evropskega pravnega reda, je potrebna tudi občasna osvežitev že pridobljenih znanj. To je predpogoj za visoko strokovno opravljanje nalog na teh področjih.

Seminarje vodi dr. Vesna Koblar dr. med. spec. z gosti, strokovnjaki na svojih področjih.

 

JESEN 2016

Seminar 1
UVOD V REGULATIVO ZDRAVIL IN ZAGOTAVLJANJE NJENIH CILJEV: ZAŠČITA ZDRAVJA IN KONKURENČNOSTI INDUSTRIJE
5. december 2016, 14 h – 17 h

Seminar 2
POSTOPKI ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM, ARBITRAŽE, DOKUMENTACIJA IN POSEBNOSTI
6. december 2016, 14 h – 17 h

Seminar 3
VARIACIJE/SPREMEMBE IN RAZŠIRITVE DzP Z ZDRAVILOM ALI PREDLOŽENE DOKUMENTACIJE
7. december 2016, 14 h – 17 h

Seminar 4
TIPI VLOG ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM: IZBIRA, ZAHTEVE, UPORABA V PRAKSI IN NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE
8. december 2016, 14 h – 17 h

Seminar 5
REGULATORNE POSEBNOSTI BIOLOŠKIH ZDRAVIL, ZDRAVIL ZA NAPREDNO ZDRAVLJENJE, BIOLOŠKA PODOBNOST IN OMEJITVE V PRAKSI
9. december 2016, 14 h – 17 h

 

POMLAD 2017

Seminar 6
FARMAKOVIGILANCA
3. april 2017, 14 h – 17 h

Seminar 7
KLINIČNO PRESKUŠANJE ZDRAVIL
4. april 2017, 14 h – 17 h

Seminar 8
OGLAŠEVANJE ZDRAVIL IN INFORMIRANJE
5. april 2017, 14 h – 17 h

Seminar 9
MEJNI IZDELKI V FARMACEVTSKI REGULATIVI
6. april 2017, 14 h – 17 h

Seminar 10
KOMBINIRANI IZDELKI: ZDRAVILO – MEDICINSKI PRIPOMOČEK V LUČI NOVE REGULATIVE
7. april 2017, 14 h – 17 h

 

Kliknite TUKAJ za več informacij.

Kliknite TUKAJ za prijavo na izobraževanje.