Regulatorni delavnici na temo medicinskih pripomočkov

23. november 2017 (dodatni termin)
Prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenščina)

Regulatorna delavnica na temo prometa z medicinskimi pripomočki na debelo PRIPRAVA OPISOV PROCESOV IN EVIDENC, KI OPREDELJUJEJO NAČIN IZPOLNJEVANJA POGOJEV IN OBVEZNOSTI

 • Izpolnjevanje zakonskih zahtev pri poslovanju z medicinskimi pripomočki na debelo
 • Optimalen in ustrezno evidentiran proces prometa z medicinskimi pripomočki na debelo
 • Sprotno in učinkovito preverjanje skladnosti medicinskih pripomočkov, ki jih dajete na trg
 • Dokumentirana vzpostavitev in vzdrževanje sistema za vigilanco medicinskih pripomočkov
 • Ustrezno evidentirane aktivnosti povezane z oglaševanjem medicinskih pripomočkov
 • Ustrezna dokazila o izvajanju aktivnosti v skladu z zakonodajo, zahtevana v primeru inšpekcijskega pregleda
 • Hitro in učinkovito vključevanje novih sodelavcev v proces ter pri bolj izkušenih sodelavcih učinkovito osvežitev in dopolnitev obstoječih znanj

Kliknite TUKAJ za več informacij.

Kliknite TUKAJ za prijavo na delavnico.

 

30. november 2017 (dodatni termin) – ZAPOLNJEN TERMIN
Prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenščina)

Regulatorna delavnica na temo VIGILANCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

 • Zaplet o katerem se poroča pristojnemu organu, zaplet o katerem se ne poroča in zaplet za katerega so potrebni varnostno-korektivni ukrepi in nujno varnostno obvestilo
 • Dogodek, ki se ga obravnava v okviru periodičnega poročanja s povzetki
 • Sprememba trendov o katerih je potrebno poročati
 • Način poročanja in obveščanja, roki za poročanje
 • Zaporedje in vsebina aktivnosti ter pričakovanja pristojnih organov
 • Pravilno izpolnjevanje veljavnih nacionalnih in EU obrazcev z ustreznimi in strnjenimi podatki
 • Ustrezna komunikacija z uporabniki in pristojnim/priglašenim organom
 • Komunikacija med pristojnimi organi

Kliknite TUKAJ za več informacij.

Kliknite TUKAJ za prijavo na delavnico.