Regulatorna konferenca: ETIKA V REGULATIVI ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

11. december 2017
Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana (slovenščina)

Regulativna konferenca
ETIKA V REGULATIVI
ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

Etika in regulativa sta neločljivo povezani. Delo na področju regulative zdravil in medicinskih pripomočkov vključuje odločanje in delovanje v skladu z načeli etičnosti. Čeprav so nekatere izbrane teme, ki zadevajo regulativo in etiko, že obravnavane na različnih srečanjih in v praksi, se še nismo posvetili etiki v regulativi kot celoti in področjem, ki so do sedaj, neupravičeno, ostajala v senci. Ob tej priložnosti želimo spodbuditi razmislek o tem, ali se pri svojih regulatornih odločitvah in dejanjih v zadostni meri opiramo na etičnost in razmišljamo o posledicah ter prispevati k boljši družbi.

Konferenca je namenjena vsem, ki verjamejo, da je etično vedenje tihi dejavnik našega preživetja.

Kliknite TUKAJ za več informacij o konferenci.

Kliknite TUKAJ za prijavo na konferenco.