Regulatorne radionice na temu medicinskih proizvoda/sredstava

23. studeni/novembar 2017 (dodatni termin)
Prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik)

Regulatorna radionica na temu veletrgovine s medicinskim proizvodima/sredstvima PRIPREMA OPISA PROCESA I EVIDENCIJA, KOJE ODREĐUJU NAČIN ZADOVOLJAVANJA UVJETA I OBAVEZA

 • Ispunjavanje zakonskih zahtjeva u vezi veletrgovine s medicinskim proizvodima/sredstvima
 • Optimalan i primjerno evidentiran proces veletrgovine s medicinskim proizvodima/sredstvima
 • Neposredno i učinkovito provjeravanje sukladnosti medicinskih proizvoda/sredstava koje dajete na trg
 • Dokumentirano postavljanje i održavanje sustava vigilancije medicinskih proizvoda/sredstava
 • Primjerno evidentirane aktivnosti povezane sa oglašavanjem medicinskih proizvoda/sredstava
 • Primjerni dokazi o izvođenju aktivnosti u skladu sa zakonom, zahtjevani u slučaju inspekcijskog pregleda
 • Brzo i učinkovitouključivanje novih suradnika u proces i učinkovito osvježenje i dopuna postojećih znanja kod iskusnih suradnika

Kliknite OVDJE za više informacija.

Kliknite OVDJE za prijavu na radionicu.

 

30. studeni/novembar (dodatni termin) – ZAPUNJEN TERMIN
Prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik)

Regulatorna radionica VIGILANCIJA MEDICINSKIH PROIZVODA/SREDSTAVA

 • Incident o kojem se mora izvješćivati, incident o kojem se ne mora izvješćivati i incident za kojeg su potrebne sigurnosno-korektivne mjere i hitna sigurnosna obavijest
 • Događaj koji se tretira u okviru periodičnog izvješćivanja u obliku sažetka
 • Promjena trendova o kojima se mora izvješćivati
 • Način izvješćivanja i obavještavanja, rokovi
 • Redosljed i sadržaj aktivnosti te očekivanja nadležnih organa
 • Pravilno ispunjavanje nacionalnih i EU obrazaca sa primjernim i sažetim podacima
 • Primjerna komunikacija sa korisnicima, nadležnim organom i/ili tijelom za ocijenjivanje sukladnosti (Notified Body)
 • Komunikacija između nadležnih organa

Kliknite OVDJE za više informacija.

Kliknite OVDJE za prijavu na radionicu.