Pomoč pristojnim organom za zdravila in medicinske pripomočke

Prilagajanje evropskim pravilom in uvajanje evropskih standardov delovanja je zahtevno in dolgotrajno delo. Ob pomoči izkušenih strokovnjakov je pot krajša, bolj zanesljiva in lažja.

Usklajevanje zakonodaje

Državam, ki se približujejo EU, pomagamo na tej poti. Usmerjamo pripravo ali pripravljamo osnutke zakonodaje na področju zdravil in medicinskih pripomočkov v skladu s specifičnimi nacionalnimi potrebami.

Izobraževanje na področju regulative zdravil in medicinskih pripomočkov

Izvajamo prilagojene treninge, seminarje in delavnice za zaposlene v pristojnih organih na področju regulative zdravil in medicinskih pripomočkov.

Institucionalna izgradnja

Zagotavljamo pomoč pri prilagajanju pristojnih organov držav, ki se približujejo EU, institucionalni izgradnji, strateškem planiranju, odločanju in kakovostnem poslovanju.

Uspešno smo zaključili že 21 mednarodnih projektov v osmih različnih državah.