1., 2. in 3. december 2021, Microsoft Teams (slovenski jezik)
7. in 8. december 2021, Microsoft Teams (slovenski jezik)