Zdravila

Medicinski pripomočki

Regulatorni seminarji in delavnice, ki jih organiziramo, zagotavljajo razumevanje evropske regulative zdravil in medicinskih pripomočkov, potrebna specializirana znanja in izkušnje za vodenje regulatornih postopkov in projektov na teh področjih ter nenehno posodabljanje in poglabljanje znanj. Izobraževanja izvajamo v treh različnih jezikih.

Seminarji in delavnice s področja regulative zdravil in medicinskih pripomočkov

  • Osnovna ali osvežitvena raven
  • Napredna raven
  • Specifične strokovne teme

Seminarji in delavnice v skladu z individualnimi potrebami

  • Vsebinsko, časovno in lokacijsko prilagojeni individualnim potrebam naročnika, vključno s stopnjo zahtevnosti podajanja vsebine ali jezika izvajanja

Uspešno smo izvedli že več kot 200 različnih izobraževanj v treh različnih jezikih.

Aktualna izobraževanja