29. august/kolovoz 2019, Poslovni prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik)
26. septembar/rujan 2019, Poslovni prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik)
10. oktobar/listopad 2019, Poslovni prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik)