9. april/travanj 2020, Poslovni prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik)
Datum se odredi naknadno, Poslovni prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik)