Lijekovi

Medicinski proizvodi / Medicinska sredstva

Regulatorni seminari i radionice koje organiziramo vam osiguravaju razumijevanje evropske regulative na području lijekova i medicinskih sredstava, specifična znanja i vještine potrebne za vođenje regulatornih postupaka i projekata te ažurnost i produbljivanje znanja. Edukacije se izvode na tri različita jezika.

Seminari i radionice s područja regulative lijekova i medicinskih proizvoda/sredstava

  • Osnovni ili obnavljajući nivo
  • Napredni nivo
  • Specifične stručne teme

Seminari i radionice u skladu sa individualnim potrebama

  • Sadržajno, vremenski i lokacijski prilagođeni individualnim potrebama klijenta, uključujući i nivo zahtjevnosti sadržaja ili jezika izvođenja

Do sada smo uspješno izveli već preko 200 različitih obrazovanja u tri različita jezika.

Aktualna obrazovanja