Datum se določi naknadno, Poslovni prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik)