26. marec 2020, Poslovni prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik)
9. april 2020, Poslovni prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik)
Datum se določi naknadno, Poslovni prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik)