Novice na področju regulative medicinskih pripomočkov

Najkasneje do konca leta pričakujemo spremembe EU regulative medicinskih pripomočkov, ki so nujne zaradi:

  • prilagajanja tehnološkemu, znanstvenemu in regulativnemu razvoju
  • odprave pomanjkljivosti dosedanjega sistema (krepitve varnosti medicinskih pripomočkov in njihovega prostega pretoka znotraj notranjega trga),
  • regulatorne podpore inovacijam in konkurenčnosti industrije.

Namesto treh direktiv, bosta področje po novem urejali dve uredbi. Prinesli bosta več usklajenosti pri delovanju in jasnejša pravila.

Neposredno ob sprejemu uredb, bo raPHARM organiziral detajlno izobraževanje na to temo. Sporočite nam svoj interes že vnaprej.