EU: Evropska komisija je začela intenzivno delati na določitvi najvišjih dnevnih vsebnosti vitaminov in mineralov v prehranskih dopolnilih

Po dveh desetletjih od sprejema Direktive 2002/46/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 10.06.2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih, ki v členu 5 nalaga Komisiji določitev najvišjih dnevnih vsebnosti vitaminov in mineralov v prehranskih dopolnilih, je Komisija končno začela urejati področje mejnih vrednosti vitaminov in mineralov v prehranskih dopolnilih pa tudi v t.i. obogatenih živilih, kot so npr. žitni kosmiči, margarine itd. V preteklosti je bilo že več poskusov urejanja tega področja, vendar je zaradi različnih strokovnih pristopov v državah članicah urejanje tega področja vedno zamrlo, kot posledica pa so nastajale težave pri nosilcih živilskih dejavnosti v notranjem trgu. Osnutek uredbe je že v pripravi, časovnica pa predvideva javno posvetovanje v drugem četrtletju 2023 in sprejem uredbe v prvem četrtletju 2024. Tudi tokrat pričakujemo, da Komisijo čaka težko delo.

Ali potrebujete dodatna znanja ali pomoč pri pregledu ustreznosti sestavin in ostalih lastnosti izdelkov pred vstopom na trg?

S pomočjo naših svetovalnih storitev vam lahko v celoti pomagamo pri temeljitih pregledih ustreznosti izdelkov za vstop na slovenski trg ter tudi tuje trge ter možnosti za legalno trženje prehranskih dopolnil.