EU: Stručne skupine za medicinske proizvode i in vitro dijagnostiku prenesene u Europsku agenciju za lijekove (EMA)

1. ožujka Tajništvo stručnih skupina Komisije za medicinske proizvode i in vitro dijagnostičke medicinske proizvode prebačeno je iz Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) na Europsku agenciju za lijekove (EMA).

Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane (DG SANTE) povjerila je JRC-u da uspostavi skupine, definira smjernice dokumenta, operativne tijekove rada i potrebne IT alate, kao i da pokrene njihove obvezne savjetodavne funkcije.

Pozadina primopredaje je pojačana uloga EMA-e u pripravnosti za krizne situacije i upravljanju njima u području lijekova i medicinskih proizvoda (Uredba (EU) 2022/123), razvijena kao reakcija na pandemiju COVID-19 u EU.

Za više informacija pogledajte ovdje.

Trebate li dodatno znanje ili pomoć u ispunjavanju zahtjeva MDR/IVDR?

Uz pomoć naših aktualnih obrazovanja i savjetovanja možemo vam u potpunosti pomoći u ispunjavanju zahtjeva MDR/IVDR.

Vir:

Handover of expert panels on medical devices and in vitro diagnostics from the Commission’s Joint Research Centre (JRC) to the European Medicines Agency (EMA)