EU: Strokovni odbori za medicinske pripomočke in in vitro diagnostične medicinske pripomočke so bili preneseni na Evropsko agencijo za zdravila (EMA)

1. marca je bil sekretariat strokovnih odborov Komisije za medicinske pripomočke in in vitro diagnostične medicinske pripomočke prenesen iz Skupnega raziskovalnega središča (JRC) na Evropsko agencijo za zdravila (EMA).

Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane (GD SANTE) je JRC-ju zaupal ustanovitev odborov, opredeli smernice dokumentov, operativnih delovnih tokov in potrebnih orodij IT ter zagon njihovih obveznih svetovalnih nalog.

Ozadje primopredaje je okrepljena vloga Evropske agencije za zdravila pri pripravljenosti na krize in kriznem upravljanju na področju zdravil in medicinskih pripomočkov (Uredba (EU) 2022/123), kot odziv na pandemijo COVID-19 v EU.

Več informacij najdete tukaj.

Ali potrebujete dodatna znanja ali pomoč pri izpolnjevanju zahtev MDR/IVDR?

S pomočjo naših aktualnih izobraževanj in svetovalnih storitev vam lahko v celoti pomagamo pri izpolnjevanju zahtev MDR/IVDR.

Vir:

Handover of expert panels on medical devices and in vitro diagnostics from the Commission’s Joint Research Centre (JRC) to the European Medicines Agency (EMA)