Izobraževalni posvet: PROGRAM PODPORE ZA PACIENTE – KAJ SE V EU SME IN KAJ NE?

26. november 2018
Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana (slovenščina)

Izobraževalni posvet
PROGRAM PODPORE ZA PACIENTE – KAJ SE V EU SME IN KAJ NE?

Pomen programov podpore za paciente (PPP), ki imajo za cilj boljšo adherenco in s tem uspešno zdravljenje, prihaja vse bolj v regulatorno ospredje zaradi konfliktnosti:

  • nedvomne koristi za bolnike in kakovost zdravstvene oskrbe, in
  • nejasne evropske zakonodaje, ki dopušča različne interpretacije in odpira prostor iznajdljivosti pri preseganju tiste meje, ki nas ločuje od oglaševanja zdravil na recept splošni javnosti oziroma pacientom.

Zato so številni sodni primeri in poskusi prostovoljne harmonizacije stališč držav članic EU o tem, kaj se na tem področju sme in kaj ne, odziv na to situacijo. Pacienti in tudi zdravstveni delavci pogosto potrebujejo pomoč, industrija pa potrebuje pravno predvidljivo okolje za svoje delovanje. Zato je pomembno odgovoriti na vprašanje, kaj se dejansko sme in kaj ne v zvezi s pripravo programov podpore za paciente.

Kliknite TUKAJ za več informacij o izobraževalnem posvetu.

Kliknite TUKAJ za prijavo na izobraževalni posvet.