Usposabljanje na področju medicinskih pripomočkov: KAJ PRINAŠA PRIROČNIK JAZMP ZA DISTRIBUTERJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV?

25. maj 2023, Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana

Usposabljanje na področju medicinskih pripomočkov: KAJ PRINAŠA PRIROČNIK JAZMP ZA DISTRIBUTERJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV?

Usposabljanje je namenjeno distributerjem medicinskih pripomočkov, ki želijo pridobiti potrebna znanja za izpolnjevanje obveznosti distributerjev, kot so določene z zakonodajo ter v skladu s smernicami in okvirji, ki jih navaja JAZMP v Priročniku za distributerje medicinskih pripomočkov. Udeležba na usposabljanju je priporočljiva tudi za uvoznike in proizvajalce, ki želijo pridobiti potrebna znanja za preverjanje zmožnosti svojih distributerjev, da izpolnijo zahteve zakonodaje in za pripravo ustreznih tehničnih ali pogodbenih dogovorov z njimi.

Na usposabljanju pridobljeno znanje in praktični napotki vam bodo dali osnovo za ugotavljanje:

  • v kakšni meri že izpolnjujete zahteve nove zakonodaje;
  • katere postopke, procese, sisteme in dokazila morate v skladu s smernicami nujno vzpostaviti in ustrezno dokumentirati;
  • katere postopke, procese, sisteme in dokazila bi morali oziroma je v skladu s smernicami priporočeno, da jih vzpostavite;
  • kako najhitreje uskladiti svoje poslovanje z zahtevami zakonodaje ob ustreznem upoštevanju smernic in okvirjev, ki jih daje JAZMP v priročniku.

Kliknite TUKAJ za več informacij o usposabljanju.

Kliknite TUKAJ za prijavo na usposabljanje.