Regulatorni seminar in delavnica na področju medicinskih pripomočkov: NOVE OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DISTRIBUTERJEV – Zakaj je potrebno pregledati obstoječe pogodbe?

27. in 28. november 2018
Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana (slovenski jezik)

Regulatorni seminar in delavnica na področju medicinskih pripomočkov
NOVE OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DISTRIBUTERJEV – Zakaj je potrebno pregledati obstoječe pogodbe?

Nova zakonodaja o medicinskih pripomočkih je sprejeta, počasi se izteka tudi prehodno obdobje za njeno implementacijo. Distributerji medicinskih pripomočkov bodo morali uskladiti svoje poslovanje z novimi zahtevami. Zato se je potrebno ne samo seznaniti s spremembami in njihovem potencialnem vplivu na poslovanje, temveč tudi preprečiti presenečenja v praksi zaradi spregledanih podrobnosti, drugačne interpretacije zahtev ali načinov njihove izpolnitve. Včasih je to eksistencialnega pomena za podjetje. Predvsem je občutljivo področje nove delitve odgovornosti v razmerju do proizvajalcev medicinskih pripomočkov, pooblaščenih predstavnikov, uvoznikov ali uporabnikov.

Seminar in delavnica sta prvotno namenjena distributerjem medicinskih pripomočkov, vendar sta primerna in koristna tudi za vse ostale poslovne subjekte, ker spremembe zadevajo tudi njihovo poslovanje.

Kliknite TUKAJ za več informacij o seminarju in delavnici.

Kliknite TUKAJ za prijavo na seminar in delavnico.