Regulatorna delavnica na temo distribucije medicinskih pripomočkov: PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA OBVEZNIH ZAHTEV ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE PRED OMOGOČANJEM NJIHOVE DOSTOPNOSTI NA TRGU

Tretji termin: 26. marec 2020 – ODPOVEDANO (COVID-19)
Poslovni prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik)

Četrti termin: 9. april 2020 – ODPOVEDANO (COVID-19)
Poslovni prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik)

 

Regulatorna delavnica na področju medicinskih pripomočkov
PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA OBVEZNIH ZAHTEV ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE PRED OMOGOČANJEM NJIHOVE DOSTOPNOSTI NA TRGU

Delavnica je namenjena vsem gospodarskim subjektom (distributerjem, uvozni¬kom, pooblaščenim predstavnikom in proizvajalcem), ki so vključeni v dobavno verigo medicinskih pripomočkov in potrebujejo praktična znanja za preverjanje izpolnjevanja zahtev, ki jih morajo pri pripomočkih preveriti pred omogočanjem njihove dostopnosti na trgu.

Pridobljena praktična znanja in ustrezne predloge vam bodo v pomoč pri preverjanju, če so izdelki iz vašega prodajnega programa skladni z Uredbo (EU) 2017/745 s poudarkom na:

  • njihovi opremljenosti z oznako CE,
  • vsebini izjave EU o skladnosti pripomočka,
  • informacijah, priloženih pripomočku,
  • informacijah, ki jih priloži uvoznik in
  • dodeljevanju edinstvenega identifikatorja pripomočka – UDI.

Kliknite TUKAJ za več informacij o delavnici.

Kliknite TUKAJ za prijavo na delavnico.