Regulatorna radionica na području medicinskih sredstava/proizvoda: PROVJERA ISPUNJAVANJA OBVEZNIH ZAHTJEVA ZA MEDICINSKA SREDSTVA/PROIZVODE PRIJE OMOGUĆAVANJA NJIHOVE DOSTUPNOSTI NA TRŽIŠTU

Treći termin: 26. mart/ožujak 2020 – OTKAZANO (COVID-19)
Poslovni prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik)

Četvrti termin: 9. april/travanj 2020 – OTKAZANO (COVID-19)
Poslovni prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik)

 

Regulatorna radionica na području medicinskih sredstava/proizvoda
PROVJERA ISPUNJAVANJA OBVEZNIH ZAHTJEVA ZA MEDICINSKA SREDSTVA/PROIZVODE PRIJE OMOGUĆAVANJA NJIHOVE DOSTUPNOSTI NA TRŽIŠTU

Radionica je namijenjena svim gospodarskim subjektima (distributerima, uvoznicima, ovlaštenim predstavnicima i proizvođačima) koji su uključeni u lanac opskrbe medicinskim sredstvima/proizvodima i koji trebaju praktično znanje da provjere jesu li ispunjeni zahtjevi koje moraju provjeriti prije omogućavanja dostupnosti proizvoda na tržištu.

Steknuto praktično znanje i relevantni predlošci pomoći će vam da provjerite jesu li proizvodi u vašem asortimanu sukladni s Uredbom (EU) 2017/745, s naglaskom na:

  • njihovoj CE oznaci,
  • sadržaju EU Izjave o usklađenosti proizvoda,
  • informacijama, priloženim proizvodu,
  • informacijama koje isporučuje uvoznik i
  • dodjeljivanje jedinstvenog identifikatora proizvoda – UDI.

Kliknite OVDJE za više informacija o radionici.

Kliknite OVDJE za prijavu na radionicu.