Regulatorna online radionica na području medicinskih sredstava/proizvoda: PROVJERA ISPUNJAVANJA OBVEZNIH ZAHTJEVA ZA MEDICINSKA SREDSTVA/PROIZVODE PRIJE OMOGUĆAVANJA NJIHOVE DOSTUPNOSTI NA TRŽIŠTU

Treći termin: 29. i 30. juni/lipanj 2021 Microsoft Teams (slovenski jezik) Regulatorna online radionica na području medicinskih sredstava/proizvoda: PROVJERA ISPUNJAVANJA OBVEZNIH ZAHTJEVA...

Regulatorna radionica na području medicinskih proizvoda/sredstava: PRIPREMA DOKUMENTIRANIH POSTUPAKA ZA ISPUNJAVANJE ZAHTJEVA NOVE REGULATIVE NA PODRUČJU DISTRIBUCIJE MEDICINSKIH PROIZVODA/SREDSTAVA

Dodatni termin: Datum se odredi naknadno Poslovni prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik) Regulatorna radionica na području medicinskih proizvoda/sredstava PRIPREMA...