Regulatorna radionica na području medicinskih proizvoda/sredstava: PRIPREMA DOKUMENTIRANIH POSTUPAKA ZA ISPUNJAVANJE ZAHTJEVA NOVE REGULATIVE NA PODRUČJU DISTRIBUCIJE MEDICINSKIH PROIZVODA/SREDSTAVA

Dodatni termin: Datum se odredi naknadno Poslovni prostori raPHARM, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana (slovenski jezik) Regulatorna radionica na području medicinskih proizvoda/sredstava PRIPREMA...